Các báo cáo kết quả nghiên cứu

Những báo cáo cập nhật kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong Chương trình nghiên cứu Loại trừ Sốt xuất huyết Dengue được liên tục công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế và được cập nhật trên trang chủ của Chương trình. Vui lòng truy cập địa chỉ dưới đây để biết thêm thông tin.

Các báo cáo cập nhật kết quả nghiên cứu (Tiếng Anh)