Liên hệ Dự án

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Dự án. Chúng tôi sẽ gửi câu trả lời trực tiếp đến bạn.

Địa chỉ: Văn phòng thực địa Dự án "Hướng tới Loại trừ Sốt xuất huyết tại Việt Nam", Viện Pasteur Nha Trang, Số 8 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà.

Điện thoại: (0258) 356 1545

Điện thoại tư vấn 24/7: 098 613 5753

Email:nhatrangvn@worldmosquito.org