Đặt bẫy muỗi tại nhà người dân để nghiên cứu về quần thể muỗi tự nhiên tại Tp Nha Trang
Các hoạt động trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu quần thể muỗi tự nhiên tại Tp Nha Trang
Tìm hiểu kiến thức, thái độ và thực hành của cộng đồng về bệnh SXHD tại Tp. Nha Trang 
Cộng đồng được tư vấn và cung cấp các thông tin cần thiết trước khi tự nguyện tham gia vào nghiên cứu

Nghiên cứu tại thành phố Nha Trang giai đoạn 3/2015 - 2/2017

Nghiên cứu: “Nghiên cứu thực trạng bệnh sốt xuất huyết dengue và các yếu tố liên quan tại thành phố Nha Trang”

Mục đích: Nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng bệnh Sốt xuất huyết Dengue (SXH) và các yếu tố liên quan tại Thành phố Nha Trang nhằm chuẩn bị cho nghiên cứu đánh giá phương pháp kiểm soát và phòng, chống SXH mới, sử dụng Wolbachia trong giai đoạn tiếp theo. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và thực địa cho thấy đây là phương pháp tự nhiên, an toàn và duy trì lâu dài với chi phí thấp.

Ý nghĩa: Nhằm tìm ra phương pháp phòng chống SXH mới, tự nhiên, an toàn và duy trì lâu dài với chi phí thấp, góp phần bảo vệ sức khoẻ và làm giảm nguy cơ mắc bệnh SXH cho người dân Thành phố Nha Trang, từ đó giúp ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.

Thời gian thực hiện: 3/2015 – 2/2017

Các nghiên cứu cụ thể: 3 nhóm nghiên cứu cơ bản

- Nghiên cứu véc-tơ truyền bệnh SXH

- Nghiên cứu dịch tễ học

- Nghiên cứu đặc điểm cộng đồng dân cư nhằm tìm hiểu các yếu tố kinh tế, văn hoá, xã hội liên quan đến bệnh SXH tại thành phố

Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở dữ liệu góp phần xây dựng đề cương nghiên cứu chi tiết đánh giá hiệu quả của phương pháp sử dụng muỗi mang Wolbachia nhằm kiểm soát bệnh SXH tại Thành phố Nha Trang trong giai đoạn tiếp theo.

Các hoạt động cơ bản:

- Đặt bẫy bắt muỗi để thu thập, nghiên cứu và xác định mật độ quần thể muỗi vằn tự nhiên trên toàn thành phố

- Thu thập số liệu và phân tích phân bố tỷ lệ mắc SXH theo từng năm và từng khu vực

- Thu thập thông tin về đặc tính di chuyển của người dân (độ tuổi từ 01-29) trong khoảng thời gian từ 5h00 đến 21h00 để tìm ra những giải pháp hướng tới kiểm soát sự lan truyền của SXH

- Xét nghiệm máu của trẻ em từ 01 đến 10 tuổi nhằm xác định độ tuổi có nhiều khả năng nhiễm vi-rút gây bệnh SXH lần đầu

- Đánh giá sự đa dạng của các chủng vi-rút Dengue ở bệnh nhân mắc bệnh SXH tại Tỉnh Khánh Hoà

- Tìm hiểu về kiến thức, thái độ và thực hành của người dân liên quan đến bệnh SXH