Người dân được cung cấp đầy đủ thông tin về Dự án, phương pháp Wolbachia và kế hoạch hoạt động tại cộng đồng trong cuộc họp tại tổ dân phố 
Cán bộ Dự án giới thiệu về phương pháp Wolbachia cho các em học sinh trường Tiểu học Vĩnh Phước I trong buổi sinh hoạt ngoại khoá tại trường

Nghiên cứu tại thành phố Nha Trang năm 2017-2018

Nghiên cứu: “Đánh giá khả năng thiết lập ổn định quần thể muỗi Aedes aegypti mang Wolbachia trên thực địa hẹp tại thành phố Nha Trang”

Mục đích: Đánh giá khả năng thiết lập ổn định quần thể muỗi vằn (Aedes aegypti) mang Wolbachia trên thực địa hẹp của thành phố Nha Trang năm 2017-2018 và chuẩn bị cho nghiên cứu đánh giá hiệu quả phòng bệnh Sốt xuất huyết Dengue (SXH) của phương pháp Wolbachia trong giai đoạn tới.

Ý nghĩa: Phát triển một phương pháp mới nhằm kiểm soát SXH tại Tp. Nha Trang và tại Việt Nam. Nếu phương pháp sử dụng muỗi vằn mang Wolbachia được nghiên cứu ứng dụng thành công, như những kết quả nghiên cứu thu được trong phòng thí nghiệm và những thử nghiệm trên thực địa hẹp thì đây sẽ là một phương pháp phòng bệnh có hiệu quả lâu dài, không tốn kém và thân thiện với môi trường, góp phần to lớn vào giảm gánh nặng bệnh tật cho cộng đồng và giảm một nguy cơ dịch bệnh lớn cho xã hội, đặc biệt là ở các nước có dịch lưu hành với hàng chục nghìn đến hàng triệu ca mắc mỗi năm.

Các hoạt động cơ bản:

- Truyền thông làm nâng cao nhận thức và sự ủng hộ của cộng đồng đối với phương pháp Wolbachia để phòng SXH tại địa bàn thả muỗi ở thành phố Nha Trang;

- Đánh giá khả năng thiết lập ổn định quần thể muỗi vằn mang Wolbachia tại địa bàn thả muỗi ở thành phố Nha Trang;

- Mô tả tình hình mắc SXH tại Nha Trang trong thời gian nghiên cứu.

- Xác định một số địa bàn nghiên cứu khác chuẩn bị cho việc đánh giá hiệu quả làm giảm lây truyền SXH trên diện rộng của phương pháp Wolbachia trong giai đoạn tới.