Các chuyên gia từ đại học Monash (Australia) và nhóm cán bộ quản lý thực địa Dự án
Tập thể cán bộ Dự án tại thực địa
Ban quản lý dự án, chuyên gia của Đại học Monash và đại diện các tổ chức tài trợ.

Nhân sự

 GS.TS. Đặng Đức Anh

Viện trưởng Viện VSDTTW - Giám đốc Dự án 


GS.TS. Nguyễn Trần Hiển 

Nguyên Viện trưởng Viện VSDTTW - Phó Giám đốc Dự án 


PGS.TS. Trần Như Dương 

Phó Viện trưởng Viện VSDTTW - Phó Giám đốc Dự án 


TS.BS. Viên Quang Mai 

Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang - Phó Giám đốc Dự án


BS CK2. Lâm Quang Chứng 

Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hoà - Phó Giám đốc Dự án


TS. Edwige Rances

Quản lý Phát triển Dự án Khu vực Châu Á - Đại học Monash, Australia 


TS.BS. Nguyễn Bình Nguyên

Điều phối thực địa dự án - Viện VSDTTW 


ThS. Trần Thị Mai Hưng 

Thư ký Dự án - Viện VSDTTW 


Cố vấn dự án 

 GS.TS. Vũ Sinh Nam 

Cố vấn kỹ thuật - Viện VSDTTW


CN. Nguyễn Thị Yên

Cố vấn kỹ thuật - Viện VSDTTW


TS. Trần Vũ Phong   

Cố vấn kỹ thuật - Viện VSDTTW


 ThS. Lê Trung Nghĩa

Cố vấn kỹ thuật - Viện Pasteur Nha Trang