Ứng dụng muỗi vằn mang vi khuẩn Wolbachia trong phòng, chống sốt xuất huyết Dengue - Một hướng đi mới

Bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) hiện đang là vấn đề y tế công cộng toàn cầu và được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá là một trong những bệnh nghiêm trọng nhất lây truyền qua động vật trung gian. Bệnh lưu hành ở hơn 100 quốc gia với hàng trăm triệu ca mắc hàng năm. Tại Việt Nam, bệnh SXHD xảy ra ở cả bốn khu vực Bắc, Trung, Nam và Tây Nguyên với hàng chục nghìn ca mắc mỗi năm. 

Tại Việt Nam, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã hợp tác với Viện Pasteur Nha Trang, Sở Y tế tỉnh Khánh Hoà và Đại học Monash (Australia) nghiên cứu về vi khuẩn Wolbachia từ năm 2006 trong khuôn khổ Dự án “Hướng tới Loại trừ sốt xuất huyết tại Việt Nam”.

Download Publication

Quay lại Thông tin dành cho báo chí