Phát hiện 56 cá thể muỗi vằn tự nhiên dương tính với vi-rút Zika tại Nha Trang

Trong hoạt động nghiên cứu giám sát bệnh Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) tại TP. Nha Trang để chuẩn bị cho việc mở rộng nghiên cứu ứng dụng phương pháp Wolbachia trên đất liền trong những năm tới, Dự án Hướng tới Loại trừ Sốt xuất huyết tại Việt Nam đã thu thập và lưu trữ 23.682 cá thể muỗi Aedes aegypti (còn gọi là muỗi vằn) (cái) tự nhiên ở TP. Nha Trang trong thời gian từ tháng 3/2015 đến tháng 5/2016. Dự án đã tiến hành xét nghiệm các cá thể muỗi vằn tự nhiên này để xác định xem chúng có nhiễm vi-rút Zika, Dengue và Chikungunya hay không. Kết quả cho thấy có 56 cá thể muỗi vằn tự nhiên dương tính với Zika (0,24%), 29 cá thể muỗi vằn tự nhiên dương tính với vi-rút Dengue (0,12%) và không có cá thể nào dương tính với vi-rút Chikungunya. 

Download Publication

Quay lại Thông tin dành cho báo chí