Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch thả muỗi vằn mang Wolbachia phòng bệnh Sốt xuất huyết Dengue và Zika của Dự án Hướng tới Loại trừ Sốt xuất huyết tại Việt Nam

Ngày 23/01/2017, Bộ Y tế đã phê duyệt đề cương nghiên cứu “Đánh giá khả năng thiết lập ổn định quần thể muỗi Aedes aegypti mang Wolbachia trên thực địa hẹp tại thành phố Nha Trang” của Dự án Hướng tới Loại trừ Sốt xuất huyết tại Việt Nam.

Theo kế hoạch được Bộ Y tế phê duyệt, Dự án sẽ triển khai các hoạt động chuẩn bị và sẽ thả muỗi Aedes aegypti (muỗi vằn) mang Wolbachia tại 2 khu vực ở phía Bắc và phía Nam của thành phố Nha Trang – nơi có khoảng 55.900 người thuộc 12.600 hộ gia đình sinh sống. Khu vực thả muỗi phía Bắc gồm hai phường Vĩnh Phước và Vĩnh Thọ. Khu vực thả muỗi phía Nam gồm phường Vĩnh Trường và bốn tổ dân phố của phường Phước Long (giáp với Vĩnh Trường).

Download Publication

Quay lại Thông tin dành cho báo chí