Muỗi mang Wolbachia được thả thí điểm tại đảo Trí Nguyên năm 2013 và 2014 nhằm thay thế quần thể muỗi có khả năng truyền bệnh SXHD tại địa phương
Chu trình từ nuôi muỗi đến thả muỗi mang Wolbachia tại đảo Trí Nguyên
Dự án giám sát quần thể muỗi tại đảo Trí Nguyên thường xuyên nhằm đánh giá khả năng thay thế của quần thể muỗi
Toàn cảnh đảo Trí Nguyên

Nghiên cứu tại đảo Trí Nguyên

Nghiên cứu: “Đánh giá khả năng thay thế của quần thể muỗi Aedes aegypti mang tác nhân sinh học Wolbachia tại một phường của tỉnh Khánh Hoà”

Thời gian thực hiện: 10/2012 – 3/2015

Mục đích:

- Xác định khả năng thay thế quần thể muỗi vằn (tên khoa học là Aedes aegypti) truyền bệnh của quần thể muỗi vằn mang Wolbachia tại một phường của Tỉnh Khánh Hoà

- Xác định khả năng ức chế nhiễm vi-rút Dengue trong thực nghiệm của muỗi vằn mang Wolbachia thu thập từ thực địa

- Đánh giá sự ủng hộ của cộng đồng trong việc sử dụng muỗi vằn mang Wolbachia trong phòng chống Sốt xuất huyết Dengue (SXH)

Ý nghĩa: Đây là bước đầu tiên trong Dự án nghiên cứu ứng dụng tại thực địa. Việc thử nghiệm và thay thế thành công của quần thể muỗi vằn mang Wolbachia tại thực địa hẹp đảo Trí Nguyên sẽ mở ra cơ hội tiếp tục đánh giá hiệu quả ức chế sự lan truyền vi-rút Dengue của muỗi vằn mang Wolbachia tại thực địa lớn như Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.

Các hoạt động cơ bản đã được thực hiện:

- Xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông tham vấn cộng đồng trước, trong và sau khi kết thúc thả muỗi vằn mang Wolbachia tại địa phương

- Thả muỗi vằn mang Wolbachia 1 lần/ tuần trong vòng 6 tháng nhằm thay thế dần quần thể muỗi vằn truyền bệnh bằng muỗi vằn mang Wolbachia ít có khả năng truyền bệnh SXH

- Giám sát khả năng thay thế quần thể muỗi vằn mang Wolbachia thường xuyên thông qua phân tích mẫu muỗi thu được từ thực địa đảo Trí Nguyên

- Đánh giá khả năng ức chế sự phát triển vi-rút Dengue trong tế bào muỗi vằn mang Wolbachia được thu thập tại đảo Trí Nguyên

Kết quả nghiên cứu cập nhật:

- Đến tháng 12/2014, trên 90% muỗi vằn truyền bệnh đã được thay thế bằng muỗi vằn mang Wolbachia ít có khả năng truyền bệnh SXH

- Dự án tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư trên đảo

- Không xảy ra ổ dịch SXH tập trung kể từ khi ứng dụng nghiên cứu thả muỗi vằn mang Wolbachia tại địa phương