Vi khuẩn Wolbachia trong tế bào côn trùng 
Vi khuẩn Wolbachia (màu xanh lá cây) trong trứng của muỗi Aedes aegypti 
Hình ảnh phóng đại của tế bào muỗi Aedes aegypti có mang vi khuẩn Wolbachia (màu xanh lá cây) 
Wolbachia là vi khuẩn tự nhiên tồn tại trên khoảng hơn 60% các loài côn trùng khác nhau như bướm, chuồn chuồn, ruồi giấm, v.v... và một số loài muỗi sống gần người.

Wolbachia và Sốt xuất huyết Dengue

Wolbachia là vi khuẩn nội bào, sống trong tế bào côn trùng và truyền từ thế hệ này sang thế hệ tiếp theo thông qua trứng của côn trùng. Trong tự nhiên có đến 60% các loài côn trùng có mang vi khuẩn Wolbachia như bướm, chuồn chuồn, ruồi dấm và một số loài muỗi sống gần người. Tuy nhiên vi khuẩn này không tồn tại trong muỗi vằn (muỗi Aedes aegypti), véc-tơ chính truyền bệnh Sốt xuất huyết Dengue (SXH).

Trong rất nhiều năm, các nhà khoa học đã nghiên cứu và tìm cách sử dụng Wolbachia trong việc kiểm soát bệnh SXH.

Wolbachia pipientis được tìm thấy lần đầu tiên trên buồng trứng và tinh hoàn của muỗi Culex pipiens vào năm 1920. Các nghiên cứu đầu tiên về vi khuẩn Wolbachia đều chứng minh nó không phải là tác nhân gây bệnh cho động vật có vú, nó tồn tại một cách tự nhiên ở côn trùng và vô hại. Các nghiên cứu sau đó chứng minh đây là một loại vi khuẩn rất phổ biến trong côn trùng tự nhiên, ước tính có đến 60% các loài côn trùng trong tự nhiên (từ 2–5 triệu loài côn trùng khác nhau trên hành tinh) mang vi khuẩn Wolbachia. Đây là loài vi khuẩn rất dễ truyền và lan rộng trong quần thể côn trùng.

Tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu dự án bắt đầu nghiên cứu về Wolbachia từ năm 2006 với sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế. Dự án đã cấy và nhân nuôi thành công muỗi vằn địa phương mang Wolbachia tại phòng thí nghiệm của Viện VSDTTƯ và sử dụng chúng cho việc thả muỗi tại thực địa đảo Trí Nguyên trong các năm 2013 và 2014.